Skip to main content

Avís legal

Objecte Social

Versàtils Gastronomia SL, té com a activitat proveir als seus clients del personal i els mitjans necessaris per a la celebració i organització de tot tipus d'esdeveniments: per a... festa de barri, d'amics, de l'Ampa, del club dels menuts, una xocolatada o una mongetada, un casament informal o una comunió....

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.gra.cat.

  • Denominació Social: Versàtils Gastronomia SL
  • Domicili: C. Sant Roc, 23 –  Gurb 08503.  
  • Telèfon: 938515575, Fax: , e-mail:  [email protected]
  • CIF: B-66028747.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Versàtils Gastronomia SL i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'est assetjo Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Versàtils Gastronomia SL.

L'accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets  per part de Versàtils Gastronomia SL excepte que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'us

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Versàtils Gastronomia SL, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

Versàtils Gastronomia SL, es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes o serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

Versàtils Gastronomia SL, no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és Versàtils Gastronomia SL, amb la finalitat prestar-li els nostres serveis o productes.

A través de l'emplenament de formularis de la Web, o de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació tramesa a Versàtils Gastronomia SL, l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis o productes de Versàtils Gastronomia SL.

En cap cas Versàtils Gastronomia SL, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a:

Versàtils Gastronomia SL, C. Sant Roc, 23 -Gurb 08503.

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

L’empresa Versàtils Gastronomia SL recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei o producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Cookies

Aquesta Web pot utilitzar “Cookies” d'ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “Cookies” que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en l'ordinador amb l'única fi de gestionar l'autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d'acord amb l’establert en l'article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L'usuari té la possibilitat no instal·lar les “Cookies” en el seu disc dur, configurar el navegador per ser informat abans que les “Cookies” s'emmagatzemin en el seu ordinador o per eliminar les que s'hagin instal·lat. L'usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “Cookies” que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar “Cookies” de sessió, de manera que s'eliminin quan es tanqui el navegador i podent, en qualsevol moment, veure i esborrar les “Cookies” individualment.

Encara que li advertim que el fet de no acceptar les “Cookies” del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar-li els nostres serveis.

Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “Cookies”.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un lloc en concret, l'usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.